Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum (2012):

Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere?

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2012:12

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-12-kontakt-oss_1.pdf

Antall sider:

77

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2917

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Difi har kartlagt valg, organisering og samordning av publikumskanaler internt i syv statlige og innbyggerrettede virksomheter, og rapporten viser hvordan disse legger til rette for at brukere kan henvende seg til dem for å få utført ærend som krever saksbehandling og vedtak, være seg om brukeren ønsker å benytte seg av en statlig tjeneste eller skal følge opp et statlig pålegg.