Førde, Johannes Sandvik (2011):

”På veg mot ei ny forvaltning?”- Eit studie av innføringa av ny systemløysing for pensjonsområdet

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3044

Disse opplysningene er sist endret:

19/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: