Asgautsen, Maja Førland (2011):

Styringsdialogen mellom Arbeidsdepartementet og Petroleumstilsynet - Sterk styring eller autonomt tilsyn?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3046

Disse opplysningene er sist endret:

19/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: