Brakstad, Kathrine Straumøy (2011):

Petroleumspolitikk fra 2000-2010 - Oljepolitikk på vent?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgave

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7044/84874940.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/1956/7044

Antall sider:

113

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3047

Disse opplysningene er sist endret:

19/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Denne studien tar for seg problemstillingen: 1) Beskrive den norske petroleumspolitikken fra 2000-2010. 2) Hvilke endringer har skjedd i petroleumssektoren på 2000-tallet, og hvilken rolle har Integrerte Operasjoner hatt i den forbindelse? 3) Hva er bakgrunnen for at petroleumspolitikken ble satt på vent?