Haugen, Wenche (2008):

Vår ære og vår makt : ei analyse av Noreg som humanitær stormakt

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136386/master_offpol_2008_haugen.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136386

Antall sider:

98

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

3163

Disse opplysningene er sist endret:

2/6 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: