Sekkesæter, Helle, Benedicte Hoff, Ingunn Botheim og Anniken Grønli Foss (2015):

Om Fylkesmannens tilsyn med kommunepliktene – en kartlegging

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2015:3

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat_2015_3_om_fylkesmannens_tilsyn_med_kommunepliktene_-_en_kartlegging.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2015/12/om-fylkesmannens-tilsyn-med-kommunepliktene-en-kartlegging

Antall sider:

35

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3180

Disse opplysningene er sist endret:

4/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Resymé/omtale: Difi har sett nærmere på ulike sider ved tilsyn med kommunepliktene som et ledd i arbeid med å fremskaffe kunnskap om den statlige styringen av kommunene, jf Difi-rapport 2015:19 Statlig styring av kommunene. Målet for denne kartleggingen av tilsyn er å få oversikt over omfanget av Fylkesmannens tilsyn med kommunepliktene, samt å få kunnskap om hvordan tema, omfang og innretning på landsomfattende tilsyn blir bestemt.
Hovedfunnene i kartleggingen er at
- Det har ikke vært en vesentlig økning i antall tilsyn.
- Læringsbasert tilsyn er blitt mer utbredt de siste 5 årene.
- Tema for landsomfattende tilsyn treffer ikke alltid like godt.
- Økende tendens til medvirkning fra KS, brukerorganisajoner og interessegrupper i utarbeidelsen av landsomfattende tilsyn.
- Statens tilnærming til tilsyn med kommunene er mer enhetlig.
- Tilsyn oppleves som nyttig for kommunene.