Vemundvik, Sissel, Benedicte Hoff, Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim og Helle Sekkesæter (2015):

Statlig styring av kommunene - En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2015:19

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/statlig_styring_av_kommunene._en_kartlegging_av_virkemiddelbruk_og_utviklingstrekk_pa_tre_sektorer_i_perioden_1999-2015_difi-rapport_2015-19.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2015/11/statlig-styring-av-kommunene-en-kartlegging-av-virkemiddelbruk-og-utviklingstrekk-pa-tre-sektorer-i

Antall sider:

98

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3181

Disse opplysningene er sist endret:

5/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Resymé/omtale: På bakgrunn av kommunereformen ser Difi behov for å styrke kunnskapen om styringsrelasjonen mellom stat og kommune. Difi har derfor satt i gang prosjektet «Kommunereformen - hva nå med staten?» I denne første fasen av prosjektet har vi kartlagt virkemiddelbruk og utviklingstrekk i den statlige styringen av kommunene i perioden 1999–2015. Rapporten er en oppdatering av Difi rapport 2010:4 Statlig styring av kommunene – om utvikling i bruken juridiske virkemidler på tre sektorer. Hovedinntrykket fra kartleggingen av hvordan staten styrer kommunene de siste 15 årene er at:
• juridiske virkemidler fortsatt brukes i stort omfang
• det er en økning i bruken av veiledning og kompetanseutviklingstiltak (pedagogiske virkemidler)
• det er begrenset bruk av øremerkede tilskudd
• det er større vekt på læringsbasert tilsyn
• avtaler og dialogbaserte virkemidler benyttes i større grad