Kråkenes, Trond, Helle Sekkesæter og Oddbjørg Bakli (2015):

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2015:4

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/gjennomgang_av_det_statlige_forbrukerapparatet_difi-rapport_2015_4.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2015/05/gjennomgang-av-det-statlige-forbrukerapparatet

Antall sider:

76

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3183

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Forbrukerapparatet består av svært selvstendige organisasjoner som oppnår gode resultater hver for seg. Apparatet som helhet framstår imidlertid som fragmentert og mindre formåls- og kostnadseffektivt enn nødvendig. Det svekker BLDs muligheter for helhetlig styring og gjør mulighetene for gjennomslag for forbrukersaker på andre politikkområder, mindre. Difi mener kombinasjonen av interessepolitikk og forvaltningsoppgaver i Forbrukerrådet er uryddig og svekker legitimiteten deres i rollen som forvaltningsorgan og at Forbrukerrådets organisering med mange små enheter neppe er kostnadseffektiv. Den gir økt sårbarhet og kvalitetsmessige utfordringer. Forbrukerombudets navn bidrar til uklarhet. På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler bl.a. Difi følgende:
- Interesseorganrollen bør skilles fra ansvaret for oppgaver med forvaltningsmessig karakter
- Myndighetsoppgaver, forvaltningsoppgaver og andre oppgaver med forvaltningskarakter bør i større grad ses i sammenheng og organiseres samlet i et organ under BLD
- Organisering av arbeidsoppgaver i regionapparatet, og antall og størrelse på regionkontorene, bør vurderes