Bakli, Oddbjørg (2014):

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltningVEDLEGG

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2014:07

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/vedlegg-til-difi-rapport-2014-7-mot-alle-odds.-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning_0.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2014/11/mot-alle-odds-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning

Antall sider:

27

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3187

Disse opplysningene er sist endret:

6/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke på mulige veier til å forbedre samordningen, spesielt der forvaltningen står overfor det som vi har valgt å kalle gjenstridige problemer.

Dette dokumentet inneholder to underlagsnotater som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Notatet om samordning på integreringsfeltet er utført av seniorrådgiver Oddbjørg Bakli. Notatet om oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid er utført av seniorrådgiver Dag Solumsmoen. Takk til alle som har bidratt gjennom å stille opp i intervjuer og seminarer.

Hovedrapporten inneholder mer informasjon om gjennomføring av undersøkelsene. Den redegjør også for sentrale begreper.