Kalleberg, Annemor, Peter Bøgh, Kristian Kjøllesdal og Harald Nybøen (2013):

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi-notat 2013:3

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat-2013_3-forvaltningsdomstoler-i-norge.-kort-gjennomgang-av-begreper-og-synspunkter_2.pdf

Antall sider:

36

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, England

NSD-referanse:

3192

Disse opplysningene er sist endret:

7/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Resymé/omtale:
Arbeidsnotatet tar utgangspunkt i den aktuelle diskusjonen om «forvaltningsdomstoler»; politiske innspill fra flere partier, innlegg i offentlig debatt samt bidrag om temaet fra akademia. Notatet nneholder en kort beskrivelse av det norske systemet for overprøving av forvaltningsvedtak og en summarisk gjennomgang av den aktuelle og tidligere utredninger og diskusjoner om forvaltningsdomstoler. Videre skisseres over fordeler og ulemper ved fire mulige alternativer til forbedringer av dagens system for overprøving av forvaltningsvedtak. Formålet er å bidra til begrepsavklaring og beskrivelse av ulike varianter av «forvaltningsdomstoler». I arbeidet med denne publikasjonen har vi hatt nytte av erfaringskunnskap og diverse dokumentasjon fra det større prosjektet Statlig myndighetsutøvelse. Den mer avgrensede og målrettede datainnsamlingen har omfattet:
- Litteraturgjennomgang; utvidet litteraturliste er trykt vedlegg til arbeidsnotatet
- Arbeidsseminar med eksterne deltakere; deltakerlisten er trykt vedlegg til arbeidsnotatet