Gudrun Vik (2017):

Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis"

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2017:5

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2017_5.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2017/06/jus-ped-sant-en-erfaringsoppsummering-og-vurdering-av-prosjektet-regelverk-i-praksis

Antall sider:

49

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3279

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Målet for oppdraget har vært å oppsummere «Regelverk i praksis» - et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet. I tillegg til å beskrive hva som ble gjort skulle Difi også presentere synspunkter fra dem i utdanningssektoren som var involvert i prosjektet. «Regelverk i praksis» hadde som mål å bidra til bedre regeletterlevelse gjennom å styrke kompetansen hos de statsansatte i fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet som arbeider med regelverksforvaltning.

Etter Difis vurdering var prosjektet godt forankret og hadde høy relevans. I tillegg ble forvaltning-verdier som samordning, brukerretting og styrket gjennomføringskraft tillagt stor vekt i gjennomføringen.