Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset (2018):

En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/delrapport_om_samfunnssikkerhet_og_beredskap._en_analyse_av_inndelingen_av_regional_stat.pdf

Antall sider:

39

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3435

Disse opplysningene er sist endret:

11/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Rapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap. Etatene som er valgt ut er NVE, SVV, Sivilforsvaret og Politiet.

En hovedvurdering er at inndeling er en viktig strukturerende faktor for å fremme effektiv samhandling i beredskapsarbeidet. Samtidig understreker vi at inndeling er en av flere forutsetninger for effektiv samhandling. Mange utfordringer vil uansett kreve håndtering på tvers av regionale etatsgrenser og like viktige forutsetninger er knyttet til kultur, rutiner og hensiktsmessige arenaer for samhandling.