Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset (2018):

En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/en_analyse_av_inndeling_av_regional_stat_-_hovedrapport_0.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2018/12/en-analyse-av-inndelingen-av-regional-stat-hovedrapport

Antall sider:

36

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3436

Disse opplysningene er sist endret:

11/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Rapporten gir en samlet vurdering av samhandling og endringsbehov for 11 statsetater med et regionalt apparat. Etatene som er med er Husbanken, IMDi, Bufetat, NAV, SVV, Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Politiet, Sivilforsvaret og NVE.

Difi anbefaler at regional statsforvaltning organiserer sitt regionale apparat utifra en fleksibel prinsippmodell. I tillegg til inndeling mener Difi at gode møteplasser, smart lokalisering av regionkontor og hensiktsmessig styring av regional samhandling er viktige fakorer som må styrkes.