Sangolt, Linda (1996):

Offentlig statistikkproduksjon: kunnskap for de styrende og de styrte?

Nordisk Administrativt Tidsskrift (77): 37-52

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

346

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: