Aronsen, Catrine Rosanoff (2018):

Sentralisering og spesialisering. Hva skjer i organisasjoner som blir satt under endring. Hvordan påvirkes de mellommenneskelige relasjoner i implementeringsfasen og stabiliseringsfasen.

UiT Norges arktiske universitet

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/13836/thesis.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/10037/13836

Antall sider:

52

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3467

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Denne masteroppgaven omhandler organisatoriske endringer i offentlig sektor. Hva som skjer når organisasjoner ønsker å spesialisere ytelser. Jeg har brukt organisasjonsendringene i NAV Ytelseslinjen som bakgrunn, og sett på hva som skjer i implementering og stabiliseringsfasen. Jeg ønsket å finne ut om de mellommenneskelige relasjoner blir påvirket, og hvilken sammenheng det er mellom endringer og kritiske organisasjonsfaktorer i en offentlig organisasjon. Oppsummert kan vi si, når statlige organisasjoner skal endres og ny organisasjonskultur skal bygges er det viktig at ledere styrer og holder fast ved lover, regler og rutiner. De mellommenneskelige relasjoner i endringsløpet i offentlig organisasjoner blir påvirket gjennom leders håndtering av endringene, organisasjonskultur, tillit og makt, felleskap, kompetanse og mål i endringsløpet.