Krag, Stine Victoria (2012):

Identitet i offisielle selvskildringer : kommunisert, men ikke praktisert? En casestudie om oversettelse av Skatteetatens verdier

Universitetet i Tromsø

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4568/thesis.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/10037/4568

Antall sider:

93

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3483

Disse opplysningene er sist endret:

25/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Organisasjonsidentitet er et tema som har fått stor oppmerksomhet de senere år, både innen forskning, praksisfelt og dagligtale. Organisasjonsidentitet handler om hvem vi er som organisasjon og hvordan vi ønsker å bli oppfattet i omgivelsene generelt og overfor bestemte interessenter spesielt. I Norge blir det trolig brukt flere millioner hvert år på å utvikle og formidle organisasjonsidentitet. Røvik har identifisert det han kaller, organisatorisk omdømmehåndtering for en av tidens tunge organisasjonstrender. Organisatorisk omdømmehåndtering kommer til uttrykk gjennom en utstrakt bruk av verbale virkemidler, hvor blant annet verdier, visjoner, slagord og visuelle uttrykk inngår. Med utgangspunkt i denne trenden har jeg studert Skatteetatens verdigrunnlag opp mot organisasjonens samfunnsoppdrag og drøftet hva som kjennetegner oversettelsen av verdigrunnlaget i Skatt Nord. Studien er gjennomført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign og analyseres ved hjelp av oversettelsesteori.