Aksnes, Dag W.; Rørstad, Kristoffer (2020):

Norwegian polar research, High North research and research in Svalbard : A mapping survey 2018

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2640384/NIFUreport2019-24.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2640384

Kommentar:

NIFU-rapport;2019:24

Antall sider:

128

ISBN-nummer:

978-82-327-0455-2

ISSN-nummer:

1892-2597

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge; Svalbard

NSD-referanse:

3506

Disse opplysningene er sist endret:

6/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

This report presents a mapping of Norwegian polar research, High North research and research in Svalbard. The study is carried out by the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) as part of the R&D statistics agreement with the Research Council of Norway