Aksnes, Dag W. (2017):

Norwegian Polar Research and Svalbard Research: Publication Analysis

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2446176/NIFUreport2017-6.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2446176

Antall sider:

96

ISBN-nummer:

978-82-327-0260-2

ISSN-nummer:

1892-2597

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge; Svalbard

NSD-referanse:

3507

Disse opplysningene er sist endret:

7/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges forskningsråd.