(2017):

Evaluering av primærnæringsinstituttene

Norges forskningsråd

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254026766388.pdf

Omtale:

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2017/evaluering-av-primarnaringsinstituttene/

Antall sider:

54

ISBN-nummer:

978-82-12-03588-1

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3516

Disse opplysningene er sist endret:

8/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: