(2018):

NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

NOU

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-6/id2593665/

NSD-referanse:

4632

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: