Lars Haukaas (leder), Geir Bergkastet, Kjell Bjordal, Bentein Baardson, Leif Hernes, Halldis Hoaas, Agnete Haaland, Jørn Rattsø, Asko Sarkola, Eva Sevaldson, Vidar Oma Steine, Catrine Telle, Tove Veierød, Torunn Willadssen (2002):

NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunst

NOU

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2002-8/id145368/

Kommentar:

Utredning fra Scenekunstutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2000.
Avgitt til Kultur- og kirkedepartementet 2. april 2002.

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia

NSD-referanse:

4657

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2000 for gjennomgå scenekunstfeltet, legger med dette fram sin innstilling.