Odd G. Andreassen (leder), Elisabeth Aspaker, (nestleder), Tron Erik Hovind, Svein Erik Lysgaard, Anders Mjelde, Ann-Kristin Olsen, Bård Vegar Solhjell, Malin Stensønes, Hjalmar Inge Sunde, Rolf Tamnes (2000):

NOU 2000: 20 Et nytt forsvar

NOU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://Norges offentlige utredninger

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-20/id143225/

Kommentar:

Innstilling fra Forsvarspolitisk utvalg, oppnevnt av regjeringen 16. juli 1999
Avgitt til Forsvarsdepartementet 29. juni 2000

Antall sider:

123

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4667

Disse opplysningene er sist endret:

26/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Forsvarspolitisk utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. juli 1999, avgir med dette sin innstilling. Utvalgets medlemmer står samlet bak innstillingen bortsett fra de særuttalelser som er tatt inn i vedlegg 1.

Utvalget har lagt vekt på å bygge sine anbefalinger om fremtiden på en overordnet forståelse av dagens virkelighet. Norsk sikkerhet har gjennom 90-tallet hvilt på fire gjensidig forsterkende pilarer: et nasjonalt balansert forsvar, alliert militært samvirke og internasjonalt samarbeid, den alminnelige verneplikten og totalforsvaret. Bærekraften i disse pilarene påvirkes av mange forhold og er avgjørende for innrettingen av fremtidens forsvarspolitikk.