Edvard Befring (leder), Lucy Smith, Mona Røkke, Trond Waage, Arne Vikan, Elisabeth Gording Stang (sekretær for utvalget) (1995):

NOU 1995: 26 Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/89ead210d1fc49e8a71def938bf47783/no/pdfa/nou199519950026000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1995-26/id115760/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt av Barne- og familiedepartementet 27. september 1994.
Avgitt 4. desember 1995.

Antall sider:

256

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark

NSD-referanse:

4697

Disse opplysningene er sist endret:

30/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalget som ble oppnevnt av Barne- og familiedepartementet den 27. september 1994 for å evaluere barneombudsinstitusjonen, samt utrede organisering for barn og ungdom, legger med dette fram sin innstilling.