Petter Gottschalk (leder), Hanne Bjurstrøm, Elisabeth Enger, Asbjørn Langeland, Magne Nedregård, Irene Solberg, Eli Telhaug, Roald Tørrissen, Oddvar Aasen, Tor Evensen, Ottar Evensen (1994):

NOU 1994: 17 Til informasjonens pris

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d27273a6dc7844768a1e81e45dc4918d/no/pdfa/nou199419940017000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1994-17/id139590/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 12. november 1993
Avgitt til Administrasjonsdepartementet 2. november 1994

Antall sider:

153

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, EU, USA

NSD-referanse:

4700

Disse opplysningene er sist endret:

30/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. november 1993 for å utrede prising av offentlig informasjon, leverer med dette sin innstilling.