Eggesvik, Per Th. (1976):

Forbrukerundersøkelse av Forbrukerrådet.

Bodø: Nordnorsk Forfatterlag/Oslo, Tiden.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

494

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: