Kobberstad, Astrid (1979):

Forbrukerspørsmål som offentlig politikk. En undersøkelse av Forbrukerrådet og den sentrale forbrukerforvaltning.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

57

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: