Kloster, Katrine (1984):

U-hjelpsforvaltningen: En analyse av (re)organiseringsprosessen, og en drøfting av mulige konsekvenser av reorganiseringen for politikkens innhold.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

71

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: