Nilssen, Even Georg (1986):

Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2381&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

819

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: