Barvik, Bjørn (1988):

Leiing og organisasjonsformer i Forsvaret. Ein studie av problemoppfatninger blant befal om leiing og organisasjonsformer i Forsvaret 1945-1985.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2326&kategori=438

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

843

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: