Kjøllesdal, Janne Kristin (1988):

"Uten en tråd"? - Politisk styring av Televerket.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2331&kategori=438

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

852

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: