Rolland, Vidar Wangen (1989):

Reformprosesser i den ytre landbruksforvaltningen. Reorganisering av Jordskifteverket.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2306&kategori=435

Antall sider:

167

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

864

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: