FORSVARETS SPESIALSTYRKER FS (Orgnr. 813098202)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 813098202
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS SPESIALSTYRKER FS
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Akershus festningGlacisgata 1, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 , Postmottak, 2601 LILLEHAMMER
Registrert dato: 20-01-2014
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57675

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet