NAV ARBEID OG YTELSER AVD SANDNES (Orgnr. 817319122)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 817319122
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD SANDNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 60
Forretningsadresse: Koppholen 16, 4313 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-06-2016
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57546

Lenker til interne ressurser