FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TRONDHEIM (Orgnr. 821627532)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 821627532
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Prinsens gate 1, 7013 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57613

Lenker til interne ressurser