NAV BERGEN NONNESETERGATEN (Orgnr. 822223192)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 822223192
Navn/foretaksnavn: NAV BERGEN NONNESETERGATEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: 10 etgNonnesetergaten 4, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-02-2019
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57707

Lenker til interne ressurser