ELDREOMBUDET (Orgnr. 825393242)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 825393242
Navn/foretaksnavn: ELDREOMBUDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: EldreombudetYstenesgata 6B, 6003 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Helse- og omsorgsdepartementetPotboks 8011 Dep, 0030 OSLO
Registrert dato: 25-07-2020
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet