DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET (Orgnr. 867668292)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 867668292
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 133
Forretningsadresse: Grini Næringspark 13, 1361 ØSTERÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 329 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7822

Lenker til interne ressurser