KYSTVERKET MIDT-NORGE (Orgnr. 870947852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 870947852
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET MIDT-NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Nørvevika, 6008 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56717

Lenker til interne ressurser