KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (Orgnr. 872417842)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 872417842
Navn/foretaksnavn: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 344
Forretningsadresse: Kirkegata 18, 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8119 DEP, 0032 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 35000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet