NTNU I GJØVIK (Orgnr. 873876492)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 873876492
Navn/foretaksnavn: NTNU I GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 639
Forretningsadresse: Teknologivegen 22, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet