HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 (Orgnr. 874652032)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874652032
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1995
Forretningsadresse: Inndalsveien 28, 5063 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7030, 5020 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.