NAV INNLANDET (Orgnr. 874652202)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874652202
Navn/foretaksnavn: NAV INNLANDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 585
Forretningsadresse: TriangelgårdenTorggata 63, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4120, 2307 HAMAR
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57687

Lenker til interne ressurser