NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ØSTFOLD (Orgnr. 874704342)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874704342
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ØSTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Kirkebrygga 4, 1607 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56938

Lenker til interne ressurser