RIKSMEKLEREN (Orgnr. 874707082)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874707082
Navn/foretaksnavn: RIKSMEKLEREN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Grensen 3, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
NSD id-nummer: 7808

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet