UNIVERSITETET I STAVANGER LÆRINGSMILJØ OG ADFERDSFORSKNING AVD PORSGRUNN (Orgnr. 874730262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874730262
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I STAVANGER LÆRINGSMILJØ OG ADFERDSFORSKNING AVD PORSGRUNN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Bergsbygdavegen 8, 3949 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.