JUSTERVESENET (Orgnr. 874761192)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874761192
Navn/foretaksnavn: JUSTERVESENET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 104
Forretningsadresse: Fetveien 99, 2007 KJELLER
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 170, 2027 KJELLER
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55900

Lenker til interne ressurser