STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (Orgnr. 874761222)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874761222
Navn/foretaksnavn: STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 173
Forretningsadresse: Gydas vei 8, 0363 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8149 Dep, 0033 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9620

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet