KYSTVERKET (Orgnr. 874783242)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874783242
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 172
Forretningsadresse: Sorenskriver Bulls gate 3, 6002 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55250

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet