UNIVERSITETET I BERGEN (Orgnr. 874789542)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874789542
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 5895
Forretningsadresse: Muséplassen 1, 5007 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21687

Lenker til interne ressurser