UNIVERSITETET I AGDER (Orgnr. 874799262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874799262
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I AGDER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1951
Forretningsadresse: Universitetsveien 25A, 4630 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 422, 4604 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet